Pr. dr. Ioan Petraș

IOAN PETRAŞ (n. 14 iunie 1954, în localitatea Sâncel, judeţul Alba). Şcoala generală în Sâncel. Liceul teoretic „Iacob Mureşianu”, secţia umanistă din Blaj. Leagă o frumoasă prietenie cu Lucian Vasiliu. Studii teologice la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În 1979, hirotonit preot ortodox. Îl cunoaşte pe scriitorul şi arhimandritul Valeriu Anania, moment determinant în evoluţia sa poetică. Între 1990 -1992 diortoseşte, îngrijeşte şi editează la Editura Episcopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia Patericul Egiptean, Limonariul lui Ioan Moshu în traducerea a pr. D. Fecioru şi pr. T. Bodogae; îngrijeşte apariţia – pentru prima dată în limba română – a Sbornicului rugăciunii lui Iisus, 2 vol. la aceeasi editură. 1996 – 2001 – consilier cultural, redactor-şef la Foaia diecezană şi vicar administrativ la Episcopia Caransebeşului. 2001 – editează, la Editura Episcopiei Caransebeşului Dicţionarul enciclopedic de cunoştinţe religioase, autori: pr. prof. dr. Ene Branişte şi prof. Ecaterina Branişte. Din 2001 preot la parohia Elisabetin din Timişoara. Volume de poezii: Perdeaua de lacrimi, Ed. Timpul, Reşiţa, 1998; Bucuriile epifanice, Ed. Signum, Reşiţa, 2000; Ferestrele rănilor, Ed. Marineasa, Timişoara, 2003; Vârsta cuvintelor, Ed. Marineasa, Timişoara, 2005; Cartea bucuriilor epifanice, Ed. Brumar, 2007; Lăcrimarul înflorit, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010. 2006 – publică antologia Adânc pe adânc. Sacerdoţiu liric. Din creaţia poetică a clerului ortodox român de azi, Ed. Brumar, Timişoara. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Prezent cu poeme, de-a lungul anilor în reviste literare româneşti: Preludiu, Amfiteatru, Universitas, Convorbiri literare, Dacia literară, Poezia, Reflex, Confluenţe, Mişcarea literară, Feed Back, Credinţa străbună etc.  La 3 decembrie 2013 susține teza de doctorat cu titlul Filocalie și calofilie în literatura română: Nichifor Crainic și Ioan Alexandru, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Cornel Ungureanu, în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. Din comisia prezidată de prof. univ. dr. Adriana Babeți au făcut parte, în calitate de referenți științifici:  prof. univ. dr. Ion Pop de la Universitatea Babeș-Bolyayi din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ion Simuț de la Universitatea din Oradea și prof. univ. dr. Alexandru Ruja de la Universitatea de Vest Timișoara.